Fortrydelsesret

Fortrydelsesret for forbrugere 

(En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion til formål, som overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige).

Afbestillingsregler

Fortrydelsesret

Du har ret til at opsige denne kontrakt inden for en måned uden at angive nogen grund.
Fristen for tilbagekaldelse er en måned fra den dag, hvor

- du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse, forudsat at du har bestilt en eller flere varer som en del af en ensartet ordre, og at disse leveres ensartet;
- den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er transportøren, har taget eller har taget de sidste varer i besiddelse, hvis du har bestilt flere varer som en del af en enkelt ordre, og disse leveres separat;
- den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget den sidste delforsendelse eller det sidste stykke i besiddelse, hvis du har bestilt varer, der leveres i flere delforsendelser eller stykker;

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Moto Discount GmbH, Neureuter Straße 53-55, 76185 Karlsruhe, Tyskland, telefonnummer: +49 721 9714380 - (tysk og engelsk), faxnummer: +49 721 9714381, e-mailadresse: [email protected]) ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelsen
Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer på grund af denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen anses for at være overholdt, hvis du sender varerne af sted inden udløbet af 14-dagesfristen.

Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktion.

Årsager til udelukkelse eller udløb
Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler

- til levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og for hvis fremstilling forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse er afgørende, eller som er klart tilpasset forbrugerens personlige behov;
- til levering af varer, der hurtigt kan blive ødelagt, eller hvis udløbsdato hurtigt vil blive overskredet;
- for levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt på tidspunktet for aftalens indgåelse, men som først kan leveres mindst 30 dage efter aftalens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving på markedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på;
- for levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementsaftaler.

Fortrydelsesretten bortfalder før tid for kontrakter, der
- for levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan returneres, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen;
- for levering af varer, hvis de på grund af deres art er blevet uadskilleligt blandet med andre varer efter leveringen;
- for levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet emballage, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen.

Model afbestillingsformular

(Hvis du ønsker at ophæve kontrakten, skal du udfylde og returnere denne formular).

- Til An Moto Discount GmbH, Neureuter Str. 53-55, 76185 Karlsruhe, faxnummer: +49 721 9714381, e-mail-adresse: [email protected] :

- Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*) / levering af følgende tjenesteydelse (*)

- Bestilt den (*)/ modtaget den (*)

- Navn på forbrugeren/forbrugerne
- Forbrugerens/forbrugernes adresse
- Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af meddelelse på papir)
- Dato(er)

(*) Det ikke relevante overstreges.