Databeskyttelse

Erklæring om databeskyttelse

Medmindre andet er anført nedenfor, er det hverken juridisk eller kontraktmæssigt obligatorisk at give dine personoplysninger eller nødvendigt for at indgå en kontrakt. Du er ikke forpligtet til at give dine oplysninger. Det har ingen konsekvenser at undlade at give dem. Dette gælder kun, så længe det ikke fremgår af nedenstående behandlingsprocedurer, at der ikke er noget andet.
"Personoplysninger" er alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Serverlogfiler
Du kan bruge vores websteder uden at afgive personoplysninger. 
Hver gang vores websted tilgås, overføres brugerdata af din internetbrowser til os eller vores webhosts/IT-tjenesteudbydere og gemmes i serverlogfiler. Disse lagrede data omfatter f.eks. navnet på det websted, der er blevet opkaldt, dato og klokkeslæt for anmodningen, IP-adressen, mængden af overførte data og den udbyder, der har foretaget anmodningen. Behandlingen foretages på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR på grund af vores legitime interesser i at sikre en gnidningsløs drift af vores websted samt forbedre vores tjenester.

 

Kontakt

Ansvarlig person/Databeskyttelsesansvarlig
Du kan til enhver tid kontakte os. Kontaktoplysningerne for den ansvarlige for databehandlingen kan findes i vores juridiske meddelelse.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte på: [email protected]

Proaktiv kontakt af kunden via e-mail
Hvis du tager proaktiv kontakt til os via e-mail, indsamler vi kun dine personoplysninger (navn, e-mailadresse, meddelelsestekst) i det omfang, du har oplyst dem. Formålet med databehandlingen er at behandle og besvare din kontaktforespørgsel.
Hvis den indledende kontakt tjener til at gennemføre førkontraktlige foranstaltninger (f.eks. konsultation i tilfælde af købsinteresse, ordreoprettelse) eller vedrører en aftale, der allerede er indgået mellem dig og os, finder denne databehandling sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.
Hvis den første kontakt sker af andre årsager, finder denne databehandling sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR med henblik på vores overordnede, legitime interesse i at behandle og besvare din anmodning. I dette tilfælde har du af grunde, der vedrører din særlige situation, ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod denne behandling af personoplysninger om dig, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.
Vi vil kun bruge din e-mailadresse til at behandle din anmodning. Dine data vil efterfølgende blive slettet i overensstemmelse med de lovbestemte opbevaringsfrister, medmindre du har givet dit samtykke til yderligere behandling og brug.

 

Indsamling og behandling ved brug af kontaktformularen 
Når du bruger kontaktformularen, indsamler vi kun dine personlige data (navn, e-mailadresse, meddelelsestekst) i det omfang, du har oplyst. Databehandlingen sker med henblik på at tage kontakt.
Hvis den indledende kontakt tjener til at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse (f.eks. konsultation i tilfælde af købsinteresse, ordreoprettelse) eller vedrører en aftale, der allerede er indgået mellem dig og os, finder denne databehandling sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), GDPR.
Hvis den første kontakt sker af andre årsager, finder denne databehandling sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR med henblik på vores overordnede, legitime interesse i at behandle og besvare din anmodning. I dette tilfælde har du af grunde, der vedrører din særlige situation, ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod denne behandling af personoplysninger om dig, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.
Vi vil kun bruge din e-mailadresse til at behandle din anmodning. Endelig vil dine data blive slettet, medmindre du har givet dit samtykke til yderligere behandling og brug.

 

Kundekonto Ordrer      

Kundekonto
Når du åbner en kundekonto, indsamler vi dine personoplysninger i det omfang, der er angivet der. Databehandlingen sker med henblik på at forbedre din indkøbsoplevelse og forenkle ordrebehandlingen. Behandlingen vil blive udført på grundlag af art. 6 (1) lit. a GDPR med dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er udført med dit samtykke indtil tilbagekaldelsen. Din kundekonto vil derefter blive slettet.

 

Indsamling, behandling og overførsel af personoplysninger i ordrer
Når du afgiver en ordre, indsamler og anvender vi kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelse og håndtering af din ordre samt behandling af dine forespørgsler. Afgivelse af data er nødvendig for indgåelse af en kontrakt. Hvis du undlader at give dem, forhindrer du indgåelsen af en kontrakt. Behandlingen sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR og er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig. 
Dine data overføres her f.eks. til de fragtfirmaer og dropshippingudbydere, betalingstjenesteudbydere, tjenesteudbydere til håndtering af ordren og IT-tjenesteudbydere, som du har valgt. Vi overholder i alle tilfælde nøje de juridiske krav. Omfanget af dataoverførslen er begrænset til et minimum.

 

Evalueringer      Reklame      

Indsamling af data, når du skriver en kommentar 
Når du kommenterer en artikel eller et indlæg, indsamler vi kun dine personoplysninger (navn, e-mailadresse, kommentartekst) i det omfang, du har oplyst dem. Behandlingen tjener til at give dig mulighed for at kommentere og vise kommentarer. Ved at indsende kommentaren giver du dit samtykke til behandlingen af de overførte data. Behandlingen sker på grundlag af art. 6 (1) lit. a GDPR med dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er udført med dit samtykke indtil tilbagekaldelsen. Dine personoplysninger vil derefter blive slettet.

Ved offentliggørelse af din kommentar vil kun det navn, du har angivet, blive offentliggjort.

Ved indsendelse af din kommentar vil din IP-adresse også blive gemt for at forhindre misbrug af kommentarfunktionen og for at sikre sikkerheden i vores IT-systemer. Ved at indsende kommentaren giver du dit samtykke til behandlingen af de overførte data. Behandlingen vil blive udført på grundlag af art. 6 (1) lit. a GDPR med dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er udført med dit samtykke indtil tilbagetrækningen. Din IP-adresse vil derefter blive slettet.

Brug af din e-mail-adresse til udsendelse af nyhedsbreve
Vi bruger din e-mail-adresse uden for kontraktmæssig behandling udelukkende til at sende dig et nyhedsbrev til vores egne markedsføringsformål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til dette. Behandlingen sker på grundlag af art. 6 (1) lit. a GDPR med dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er udført med dit samtykke indtil tilbagekaldelsen. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet ved hjælp af det relevante link i nyhedsbrevet eller ved at kontakte os. Din e-mail-adresse vil så blive fjernet fra fordelingen.

Dine data vil blive videresendt til en tjenesteudbyder til e-mail-marketing i forbindelse med ordrebehandling. De vil ikke blive videresendt til andre tredjeparter.

Brug af din e-mailadresse til udsendelse af direkte markedsføring 
Vi bruger din e-mail-adresse, som vi har fået i forbindelse med salg af en vare eller tjenesteydelse, til elektronisk fremsendelse af markedsføring for vores egne varer eller tjenesteydelser, som ligner dem, du allerede har købt hos os, medmindre du har gjort indsigelse mod denne brug. Du skal oplyse din e-mail-adresse for at kunne indgå en kontrakt. Hvis du undlader at oplyse den, forhindrer du indgåelsen af en kontrakt. Behandlingen vil blive udført på grundlag af art. 6 (1) lit. f GDPR på grund af vores berettigede interesse i direkte markedsføring. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne brug af din e-mailadresse ved at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne til udøvelse af din ret til at gøre indsigelse i vores impressum. Du kan også bruge det link, der er angivet i markedsføringsmailen. Dette medfører ingen andre omkostninger end transmissionsudgifter til grundtakster.

 

Forsendelsesfirmaer         Varestyring      

Videregivelse af din e-mailadresse til fragtfirmaer for at få oplysninger om forsendelsesstatus
Vi videresender din e-mail-adresse til fragtfirmaet i forbindelse med kontraktmæssig behandling, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil i ordreprocessen. Videresendelsen sker med henblik på at informere dig pr. e-mail om forsendelsesstatus for din ordre. Behandlingen sker på grundlag af art. 6 (1) lit. a GDPR med dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os eller transportvirksomheden uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er udført med dit samtykke indtil tilbagekaldelsen.

Anvendelse af et eksternt varestyringssystem
Vi bruger et varestyringssystem i forbindelse med ordrebehandling til brug for kontraktmæssig behandling. Til dette formål sendes dine personlige data, som indsamles i forbindelse med ordren, til CSB 

Udbydere af betalingstjenester      

Brug af PayPal
Alle PayPal-transaktioner er omfattet af PayPals databeskyttelseserklæring. Du kan finde denne på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en

Brug af PayPal Express
Vores websted bruger betalingstjenesten PayPal Express fra PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; "PayPal").
Behandlingen af data gør det muligt for os at tilbyde dig muligheden for at betale via betalingstjenesten PayPal Express.
For at integrere denne betalingstjeneste er det vigtigt, at PayPal indsamler, gemmer og analyserer data, når du tilgår webstedet (f.eks. IP-adresse, enhedstype, operativsystem, browsertype, enhedens placering). Der kan anvendes cookies til dette formål. Cookies gør det muligt at genkende din internetbrowser. 
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på art. 6 stk. 1 lit. f GDPR ud fra vores overordnede legitime interesse i et kundeorienteret tilbud om forskellige betalingsmetoder. Af grunde, der vedrører din særlige situation, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling af personoplysninger om dig.
Ved at vælge og bruge "PayPal Express" vil de data, der er nødvendige for betalingsbehandlingen, blive sendt til PayPal for at gennemføre aftalen med dig ved hjælp af den valgte betalingsmetode. Oplysningerne behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.
Yderligere oplysninger om databehandling ved brug af betalingstjenesten Paypal Express kan findes her i den tilhørende databeskyttelsespolitik.

 

Cookies 

Vores websted bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, som gemmes i en brugers internetbrowser eller af brugerens internetbrowser på dennes computersystem. Når en bruger kalder et websted op, kan der blive gemt en cookie på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnstreng, som gør det muligt at identificere browseren tydeligt, når hjemmesiden kaldes igen.

Cookies bliver gemt på din computer. Du har derfor fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at vælge de tilsvarende tekniske indstillinger i din internetbrowser kan du blive informeret inden indstillingen af cookies, og du kan beslutte, om du vil acceptere denne indstilling i hvert enkelt tilfælde samt forhindre lagring af cookies og overførsel af de data, de indeholder. Allerede gemte cookies kan til enhver tid slettes. Vi gør dog opmærksom på, at dette kan forhindre dig i at udnytte alle funktioner på dette websted fuldt ud.

Ved hjælp af nedenstående links kan du finde ud af, hvordan du kan administrere cookies (eller bl.a. deaktivere dem) i de vigtigste browsere:

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

teknisk nødvendige cookies
I det omfang der ikke er angivet andre oplysninger i nedenstående databeskyttelseserklæring, bruger vi kun disse teknisk nødvendige cookies cookies cookies for at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies gør det også muligt for vores systemer at genkende din browser efter et sideskift og at tilbyde dig tjenester. Nogle funktioner på vores websted kan ikke tilbydes uden brug af cookies. Disse tjenester kræver, at browseren genkendes igen efter et sideskift.
Brugen af cookies eller tilsvarende teknologier sker på grundlag af art. 25 stk. 2 TTDSG. Behandlingen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f GDPR på grund af vores overvejende berettigede interesse i at sikre optimal funktionalitet af hjemmesiden samt en brugervenlig og effektiv udformning af vores serviceudbud.
Du har ret til at nedlægge veto mod denne behandling af dine personlige oplysninger i henhold til art. 6 (1) lit. f GDPR af grunde, der vedrører din personlige situation.

Brug af Consentmanager
Vores websted bruger samtykkehåndteringsværktøjet Consentmanager fra Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige; "Consentmanager").
Værktøjet gør det muligt for dig at give samtykke til databehandling via hjemmesiden, især til placering af cookies, og at gøre brug af din ret til at tilbagekalde allerede givne samtykker.
Behandlingen af data tjener det formål at indhente de nødvendige samtykker til databehandling og dokumentere disse og dermed opfylde lovmæssige forpligtelser.
Der kan blive indsat cookies til dette formål. I denne proces kan bl.a. følgende oplysninger indsamles og overføres til Consentmanager: Dato og klokkeslæt for sideoprettelsen, oplysninger om den browser og den enhed, du bruger, anonymiseret IP-adresse, opt-in- og opt-out-data. Disse data vil ikke blive videregivet til andre tredjeparter.
Databehandlingen foretages på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR for at overholde en retlig forpligtelse.
Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Consentmanager kan findes på: https://www.consentmanager.net/privacy.php

Analyse      

Brug af Google Analytics
Vores hjemmeside anvender webanalysetjenesten Google Analytics fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Irland; "Google").
Behandlingen af data tjener til at analysere denne hjemmeside og dens besøgende samt til markedsførings- og reklameformål.
Google vil bruge disse oplysninger på vegne af operatøren af dette websted til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester til webstedsoperatøren i forbindelse med websteds- og internetbrug. I denne proces kan bl.a. følgende oplysninger blive indsamlet: IP-adresse, dato og klokkeslæt for adgangen til webstedet, klikvej, oplysninger om den browser og den enhed, du bruger, de besøgte sider, henvisnings-URL (websted, via hvilket du har fået adgang til vores websted), lokaliseringsdata, købsaktiviteter. Den IP-adresse, der overføres fra din browser inden for rammerne af Google Analytics, er ikke forbundet med andre data, som Google ligger inde med.
Google Analytics anvender teknologi som cookies, weblagring i browseren og sporingspixels, som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af disse om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Google benytter sig af standardkontraktklausuler som passende garantier for beskyttelse af personoplysninger, som findes på: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://business.safety.google/adsprocessorterms/.Both Google og de amerikanske myndigheder har adgang til dine data. Google kan kombinere dine data med andre data, f.eks. din søgehistorik, personlige konti, brugsdata fra andre enheder og alle andre oplysninger, som Google har om dig. 
IP-anonymisering er aktiveret på dette websted. Google bruger dette til at forkorte din IP-adresse på forhånd inden for EU's medlemsstater eller i andre lande, der har underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der.
Brugen af cookies eller tilsvarende teknologier sker med dit samtykke på grundlag af art. 25 stk. 1 s. 1 TTDSG sammenholdt med art. 6 stk. 1 lit. a GDPR. Behandlingen af dine personoplysninger sker med dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er udført med dit samtykke indtil tilbagekaldelsen.
Du kan finde mere detaljerede oplysninger om brugsbetingelser og databeskyttelse på https://www.google.com/analytics/terms/de.html og/eller på https://www.google.de/intl/de/policies/ og på https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

 

Plug-ins

Brug af Google Tag Manager
Vores websted bruger Google Tag Manager fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin 4, Irland; "Google"). Denne applikation administrerer JavaScript-tags og HTML-tags, som især bruges til at implementere sporings- og analyseværktøjer. Databehandlingen tjener til at lette den behovsbaserede udformning og optimering af vores hjemmeside. Google Tag Manager selv gemmer hverken cookies eller behandler personoplysninger. Den gør det dog muligt at udløse yderligere tags, som kan indsamle og behandle personoplysninger. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om brugsbetingelser og databeskyttelse på https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

Indlejring af idealo-logoet
Logoet fra vores partner idealo (idealo internet GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berlin) er indlejret på vores websted. Når du går ind på vores hjemmeside, sendes der automatisk oplysninger til idealos server via den browser, der anvendes på din enhed, til idealos server. Disse oplysninger bliver midlertidigt gemt i en serverlogfil i 7 dage. Følgende oplysninger registreres, uden at du foretager dig noget, og gemmes, indtil de automatisk slettes:

    IP-adressen på den anmodende computer,
    dato og klokkeslæt for adgangen,
    navn og URL på den hentede fil,
    det websted, hvorfra adgangen fandt sted (henvisende URL),
    anvendt browser og, hvis det er relevant, din computers operativsystem samt navnet på din adgangsudbyder.

Den midlertidige lagring af IP-adressen i systemet er nødvendig for at gøre det muligt at levere hjemmesiden. IP-adressen skal derfor gemmes i den periode, som sessionen varer. Opbevaring i logfiler sker for at sikre, at hjemmesiden fungerer. Oplysningerne bruges også til at optimere webstedet og garantere sikkerheden i de informationsteknologiske systemer. Disse data gemmes ikke sammen med andre personoplysninger. Retsgrundlaget for behandlingen af data er artikel 6, stk. 1, nr. 1, litra f), i GDPR.

 

Brug af Google Fonts
Vi bruger Google Fonts fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vores websted.
Databehandlingen tjener til at lette en ensartet visning af skrifttyper på vores hjemmeside. For at kunne indlæse skrifttyperne oprettes der en forbindelse til Googles servere, når siden tilgås. Blandt andet din IP-adresse og oplysninger om den browser, du bruger, bliver behandlet og overført til Google. Disse data er ikke knyttet til din Google-konto. Dine data kan blive overført til USA. For USA foreligger der ingen afgørelse om tilstrækkelighed fra EU-Kommissionen. Dataoverførslen vil bl.a. være baseret på standardkontraktklausuler som passende garantier for beskyttelse af personoplysninger, der findes på: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på art. 6 stk. 1 lit. f GDPR på grund af vores overordnede legitime interesse i et brugervenligt og æstetisk design af vores websted. Du har ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod denne behandling af dine personoplysninger i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR ved at kontakte os.
Du kan finde mere detaljerede oplysninger om databehandling og databeskyttelse på https://www.google.de/intl/de/policies/ og på https://developers.google.com/fonts/faq.

 

Berørte personers rettigheder og opbevaringstid

Varighed af opbevaring 
Efter afslutningen af den kontraktmæssige behandling opbevares dataene i første omgang i garantiperioden, derefter i overensstemmelse med de lovbestemte opbevaringsfrister, især skatte- og handelslovgivningen, og slettes efter udløbet af perioden, medmindre du har givet dit samtykke til yderligere behandling og brug.

 

Rettigheder for den berørte person
Hvis de lovmæssige krav er opfyldt, har du følgende rettigheder i henhold til art. 15 til 20 GDPR: Ret til information, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling på grundlag af art. 6, stk. 1, i GDPR og mod behandling med henblik på direkte markedsføring i henhold til artikel 6, stk. 1, i GDPR. 21, STK. 1, I GDPR.

 

Ret til at klage til tilsynsmyndigheden
Du har ret til at klage til den regulerende myndighed i henhold til art. 77 GDPR, hvis du mener, at dine data ikke behandles lovligt.

 

Ret til at gøre indsigelse
Hvis den her skitserede databehandling er baseret på vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR, har du ret til af grunde, der skyldes din særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data med fremtidig virkning.
Hvis indsigelsen er vellykket, vil vi ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser eller rettigheder og friheder, eller behandlingen er beregnet til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte reklame, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod dette ved at underrette os herom. Hvis indsigelsen er vellykket, vil vi ikke længere behandle personoplysningerne med henblik på direkte reklame.

sidste opdatering: 10.01.2022